Arkamaya Sukma

    8

    Arkamaya terbentuk sekitar tahun 2016. Komunitas Arkamaya berisikan oleh kumpulan wanita pecinta tarian budaya klasik khas Jawa.  Bagaimanakah awal mula terbentuknya komunitas Arkamaya ini? Dengarkan terus perbincangan antara Rudy Rusli dan Farah Tubagus dengan komunitas Arkamaya.

    Selamat mendengarkan, Brava Listeners!

    [teks Anindyta Aprilia]

    In case you missed it