The Captain: Founder & CEO Naradda Communications, Romanus Sumaryo

684

The Captain menghadirkan perbincangan antara Leonardo Ringo bersama Founder & CEO Naradda Communications, Romanus Sumaryo.

Redaksi